Disclaimer

Wie gebruikt maakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Praktijk IN-JOY behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud
Praktijk IN-JOY is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk IN-JOY streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Praktijk IN-JOY niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Praktijk IN-JOY aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Links naar andere sites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Praktijk IN-JOY is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

X