Theorie

Aan de basis van de ODC ligt het gedachtegoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. Hij is van mening dat niet alleen het persoonlijk bewustzijn, maar ook de onbewuste delen van ons brein van grote invloed is op ons handelen. Jung maakte een indeling in types zoals denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Dit combineerde hij met het feit dat mensen naar buiten (extravert) of naar binnen (introvert) gericht zijn. Onze persoonlijkheid heeft hij gevisualiseerd als een piramide bestaande uit drie delen.

Odin Development Compass

ODC staat voor Odin Development Compass. ODC is een meetinstrument om iemands onbewuste drijfveren in kaart te brengen.

In 10 minuten diep inzicht

De ODC-meting begint met een eenvoudige online vragenlijst van 10 minuten. Je kunt de meting doen op je computer, laptop of tablet. Je ziet acht verschillende archetypische figuren. Sommige zullen je aanspreken en andere juist niet. Vervolgens kies je 10 competenties uit een lijst van 24 die het best bij je passen. De ODC-meting gaat veel verder dan de standaardtesten die uitsluitend bestaan uit (vaak lange) vragenlijsten. Na 10 minuten laat de ODC-meting zien welke onbewuste drijfveren, krachten en talenten je van nature hebt.

persoonlijk bewustzijn (1)

Het persoonlijk bewustzijn (1) is jouw persoonlijke weergave van de dingen die je ziet, voelt en hoort. Je ervaringen zorgen voor een ideaalbeeld voor jezelf (ego) of omgeving (persona). De persona is dus ook een compromis tussen wie we werkelijk zijn en hoe we willen dat onze omgeving ons ziet. Om dit ideaalbeeld instant te houden worden soms dingen verdrongen of ontkend.

persoonlijk onbewuste (2)

Het persoonlijk onbewuste (2) gaat over alles wat je voelt en doet zonder dat je er bewust van bent. Het bevat je natuurlijke aanleg en beperkingen, ervaringen die niet tot het persoonlijk bewustzijn zijn toegelaten komen hier terecht. Dingen die we niet willen laten zien (schaduw) verschuiven we vaak naar anderen (projectie) of worden verdrongen. Ook zijn er projecties aanwezig die gevormd worden in de eerste levensjaren (dissociatie), zodat opvoeding bepaald wat je waarop projecteert.

collectief onbewuste (3)

Het collectief onbewuste (3) is het gebied met onze oerervaringen, van mens op mens geërfde ervaringen die betrokken is bij het nemen van impulsbeheersing, plannen en sociaal gedrag. Met andere woorden bij cognitieve en emotionele functies.

ODC-Toepassingen

Dankzij de ODC-meting kun je de krachten en onbenutte talenten zeer scherp in beeld krijgen. Gemiddeld blijkt dat mensen 35% van hun talent niet benutten.

 

De ODC-meting is ook bijzonder waardevol voor teams. Met de ODC-meting begrijp je hoe je een team kunt laten excelleren door de juiste mensen samen te brengen. Je krijgt inzicht in de valkuilen van medewerkers waardoor je hen maximaal in hun kracht kunt zetten. De ODC-meting wordt ook ingezet om snel blokkades op te sporen en onbenut potentieel te ontginnen. Hierdoor is 30-40% minder tijd nodig voor een diepgaand en effectief coaching proces.

ODC voor individuen

De ODC-meting is voor zowel individuen alsook voor organisaties waardevol. Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC-meting het verschil maken. De essentie is, dat de ODC aangeeft welke blauwe competenties de ontwikkeling van natuurlijke potentieel (oranje) in de weg staan.

De ODC-meting geeft richting bij onder andere de volgende vragen:

Welke taken kosten mij energie of geven mij juist energie?

Past mijn werk wel echt bij mij?

Welke leiderschapskwaliteiten heb ik?

Welke opleiding past het best bij mij?

Hoe kan ik fitter en gezonder worden en een burn-out voorkomen?

Ik loop in elke baan tegen dezelfde obstakels aan. Hoe kan ik dit patroon doorbreken?

ODC voor teams

Het is in het belang van iedere organisatie om de natuurlijke kwaliteiten van medewerkers optimaal in te kunnen zetten en te ontwikkelen. Organisaties zijn gebaat bij zelfbewuste mensen die hun natuurlijke kracht inzetten. De ODC-meting is daarom ook bijzonder waardevol voor teams.

Met de ODC-meting begrijp je hoe je een team kunt laten excelleren door de juiste mensen samen te brengen. Je krijgt inzicht in de valkuilen van medewerkers waardoor je hen maximaal in hun kracht kunt zetten en disfunctioneren kunt voorkomen.

De ODC-meting is zeer effectief voor individuele coaching op elk niveau van de organisatie. Met de ODC-meting helpen we jou om het allerbeste in jezelf en in je mensen naar boven te halen. Dit biedt medewerkers en organisaties de mogelijkheid om succesvol te zijn en hun essentie te leven. De ODC is daarmee de onmisbare ‘motor’ in strategische HR-processen.

De organisatiecontext is bepalend voor de noodzakelijke competenties voor individu en team. Dit komt tot uiting in de profielen van medewerkers, management en teams. ODC biedt organisaties heldere inzichten door mensen te matchen op deze profielen. Op grond hiervan ontstaat een duidelijke sterkte-/en zwakteanalyse met bijbehorende ontwikkelmogelijkheden. Zo ontstaat inzicht in de “dekkingsgraad” van noodzakelijk gedrag, en kan worden voorspeld wat de bestuurlijke en operationele slagkracht is van de organisatie, nu en in de toekomst.

ODC geeft inzicht in leiderschapsstijlen en managementaspecten. Hierdoor kiezen leiders en managers de meest passende rol.

Of het nu gaat om optimaal functioneren in een managementteam, of het succesvol leiden van een veranderproces, het ODC-kompas laat zien welke natuurlijke competenties het meest effectieve gedrag mogelijk maken.

Daarnaast is het meteen duidelijk welke kwetsbare competenties (in blauw) men beter kan overlaten aan anderen. Zo komt een ideale rolverdeling tussen de verschillende managers tot stand.

Snel

}

Minder dan 15 minuten is de meting af te ronden.

Simpel

Eenvoudige meting. Maakt niet uit waar je bent; met werkend internet, laptop of tablet kun je hem overal maken.

Diep

Natuurlijke kracht en onbewuste drijfveren worden inzichtelijk gemaakt.